Saturday, December 11, 2010

kathakali


, originally uploaded by LiGhtSynC.

@vrischikotsavam 2010 Thripunithura

No comments: